Hvað er hinsegin? Síðari hluti

Eins og fram kom í lok fyrri hluta þessa pistils hefur orðið hinsegin verið notað í ýmiss konar merkingu frá aldamótunum 2000:

1) Um það sem er ,öðruvísi‘ eða ,skrýtið´, sbr. „svona og hinsegin“, oft í fremur neikvæðri merkingu.

2) Hinsegin er akademískt hugtak (sbr. hinseginfræði) sem var tekið upp í íslensku fræðasamfélagi rétt fyrir aldamótin. Í þessu samhengi er það þýðing á enska hugtakinu queer og merking þess er sú sama (sjá fyrri pistil um queer).

3) Hinsegin er einnig notað utan fræðaheimsins sem þýðing á queer eins og það hefur verið notað meðal enskumælandi aðgerðasinna síðan um 1990. Þá er merking orðsins róttæk og miðar að því að brjóta upp hvers konar norm er varða kyn, kyngervi og kynverund.

4) Loks er hinsegin notað til að vísa til sjálfsvitundar (e. identity) og þá einnig sem verkfæri í pólitískri réttindabaráttu. Við þetta er nauðsynlegt að bæta að sem sjálfsvitundarhugtak vísar hinsegin stundum til samkynhneigðra eingöngu en það er líka notað sem regnhlífarhugtak yfir samkynhneigða, tvíkynhneigða, pankynhneigða, transfólk, intersex fólk o.s.frv.hinseginhinsegin

Hér á eftir verður reynt að gera grein fyrir þessum ólíku hliðum hugtaksins hinsegin og hvernig þær hafa birst á Íslandi það sem af er liðið 21. öld, auk þess sem rætt verður um vandamál sem tengjast notkun orðsins og mögulegar lausnir.

Margt af því sem hér kemur fram er byggt á reynslu minni af starfi með hinsegin félagasamtökum síðan 2009 (fyrst og fremst Q – félagi hinsegin stúdenta og Hinsegin dögum) og samræðum við vini og kunningja og það er því litað af minni persónulegu sýn og skoðunum. Ýmislegt er einnig sett fram í formi hugmynda og vangaveltna sem eiga vafalaust eftir að þróast og breytast á næstu árum. Loks getur vel verið að eitthvað hafi læðst hingað inn sem er rangt eða orkar tvímælis og bið ég lesendur í öllum bænum að láta mig vita ef svo er. Með öðrum orðum, gagnrýni og umræður eru velkomnar!

Hinseginfræði

Þýðinguna hinseginfræði (eða hinsegin fræði) yfir það sem á ensku kallast queer theory má að öllum líkindum rekja til skrifa tveggja íslenskra bókmenntafræðinga á árunum 1998 og 1999. Annars vegar er um að ræða grein Geirs Svanssonar, „Ósegjanleg ást. Hinsegin sögur og hinsegin fræði í íslensku samhengi“ sem birtist í Skírni árið 1998 og hins vegar „Skápur, skápur, herm þú mér…“ eftir Dagnýju Kristjánsdóttur sem birtist í greinasafninu Undirstraumum árið 1999. Þessar tvær greinar marka upphaf hinsegin rannsókna (e. queer studies) á Íslandi og síðan hefur skapast hefð fyrir því að þýða queer sem hinsegin í akademísku samhengi.

Hið akademíska hugtak hinsegin/queer er róttækt og byggir meðal annars á póststrúktúralískum kenningum um afbyggingu. Á mannamáli þýðir það að hinseginfræði gagnrýnir tvíhyggjuhugsun um kyn, kyngervi og kynverund, til dæmis þær hugmyndir að fólk sé annaðhvort gagn- eða samkynhneigt, og leitast við að brjóta niður – af-byggja – ríkjandi samfélagsnorm sem draga fólk í dilka og setja því „reglur“ um til dæmis kyntjáningu og kynhegðun (sjá nánar í pistli um queer).

Hinsegin sjálfsvitund

Áður en lengra er haldið í umfjöllun um hinsegin sem sjálfsvitundarhugtak er rétt að undirstrika ákveðinn grundvallarmun sem er á notkun orðsins í þessu samhengi nú og til dæmis á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Hinsegin er í dag notað af hinsegin fólki á jákvæðan og eflandi hátt um það sjálft, sem er ólíkt því sem áður var þegar algengara var að gagnkynhneigðir notuðu orðið á neikvæðan hátt um hinsegin fólk. Hinsegin er auðvitað notað af gagnkynhneigðum í dag líka, og eflaust oft á neikvæðan hátt, en notkun orðsins í sjálfsvitundarpólitík á Íslandi síðan á síðasta áratug 20. aldar hefur beinst að því að snúa hinni gömlu og neikvæðu merkingu orðsins á hvolf og beita hugtakinu á jákvæðan hátt – svipað því sem gert hefur verið við queer í hinum enskumælandi heimi. Þetta á bæði við um það þegar hinsegin er notað í merkingunni ,samkynhneigð´ og þegar það er notað sem regnhlífarhugtak yfir breiðari hóp fólks.

Hinsegin = samkynhneigð

Á Timarit.is má sjá að þegar líða fór á 10. áratug síðustu aldar var hinsegin í auknum mæli tekið upp og notað af samtökum samkynhneigðra á Íslandi. Sem dæmi má nefna að í mars 1995 héldu Samtökin ’78 „Hinsegin bíódaga“ og í janúar 1999 voru sömuleiðis haldnir „hinsegin dagar“ á vegum Stúdentaráðs Háskóla Íslands og um leið var Félag samkynhneigðra stúdenta (FSS) stofnað. Hinsegin dagar í Reykjavík voru formlega stofnaðir árið 1999 en hátíðin það ár var kölluð „Hinsegin helgi“ og haldin í lok júní.

Ljóst er að á þessum árum merkti hinsegin í þessu samhengi fyrst og fremst ,samkynhneigð‘, ekki bara í meðförum fjölmiðlafólks heldur líka meðal þeirra sem kölluðu sig hinsegin. Í pistli eftir einn af stofnendum FSS árið 1999 kemur til dæmis fram að á hinsegin þemadögum í HÍ verði „málefni homma og lesbía […] í brennidepli“.  Í fréttatilkynningu sem birt var í blöðum í tengslum við Hinsegin helgi  sama ár segir að „fjögur félög samkynhneigðra“ skipuleggi hátíðahöldin „að hætti lesbía og homma um allan heim“. Forsvarsfólk Hinsegin daga í Reykjavík talaði enn fremur nær eingöngu um samkynhneigða í fjölmiðlaviðtölum fram yfir miðjan áratuginn.

Hinsegin = regnhlífarhugtak

Fyrstu merkin um að hinsegin sé notað sem regnhlífarhugtak yfir samkynhneigð og tvíkynhneigð sjást í fjölmiðlum árið 2002 (það þýðir þó vitanlega ekki að orðið hafi ekki verið notað á þennan hátt fyrr). Þá var til dæmis búið að breyta nafni stúdentafélagsins íq logo „Félag sam- og tvíkynhneigðra stúdenta (FSS)“ (sjá pistil frá formanni FSS í Morgunblaðinu 6. júlí). Sama ár birtist lítil frétt í Morgunblaðinu 10. ágúst þar sem segir að fána tvíkynhneigðra verði flaggað í fyrsta sinn á Íslandi á Hinsegin dögum.  Smám saman fara að birtast umfjallanir þar sem rætt er um tvíkynhneigð á sama tíma og samkynhneigð og orðið hinsegin er stundum greinilega notað til að ná yfir hvort tveggja.

Þörfin fyrir að stækka regnhlífina og innlima transfólk og málefni þess í starfsemi hinsegin félagasamtaka jókst eftir því sem líða tók á fyrsta áratug aldarinnar og enn virðist stúdentafélagið hafa riðið á vaðið. Nafni FSS var breytt aftur og árið 2006 er talað um „félag samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og kynskiptra stúdenta“ í viðtali við formann félagsins í Fréttablaðinu. Árið 2007 var nafni félagsins breytt í „félag hinsegin stúdenta“en þá voru félagar þess einnig farnir að prófa sig áfram með notkun skammstafana á borð við STT (samkynhneigð, tvíkynhneigð, transgender).

Árið 2008 hætti stúdentafélagið loks að ganga undir skammstöfuninni FSS og varð að Q – félagi hinsegin stúdenta. Á sama tíma virðist skammstafanotkunin að mestu hafa verið gefin upp á bátinn og hinsegin notað í staðinn. Önnur félög fylgdu í kjölfar Q-félagsins, kenndu sig við hinsegin og bættu tvíkynhneigð og transmálefnum (og nú nýlega einnig intersex) formlega á sína stefnuskrá. Samtökin ’78 hétu „félag lesbía og homma á Íslandi“ til ársins 2009 þegar heiti félagsins var breytt í „félag hinsegin fólks á Íslandi“ (sjá ársskýrslur 2008–2009 og 2009–2010). Hið enska heiti Hinsegin daga var enn fremur „Reykjavík Gay Pride“ til ársins 2014 þegar því var formlega breytt í „Reykjavík Pride“ á aðalfundi félagsins og þar með var staðfest að „hinsegin dagar“ væru ekki einungis „samkynhneigðir dagar“ heldur hátíð fyrir mun breiðari hóp.

lgbt

Hinsegin eða STT – queer eða LGBTI?

Frá aldamótum hefur hinsegin sem sagt fengið sífellt veigameira hlutverk sem regnhlífarhugtak. Sem slíkt þjónar það svipuðu hlutverki og skammstafanarunur á borð við LGBTI (Lesbian, gay, bisexual, trans, intersex) gera í ensku máli. Sambærilegar íslenskar skammstafanir hafa ekki náð fótfestu af einhverjum ástæðum, kannski af því að Íslendingar eru almennt ekki eins gjarnir á að skammstafa alls kyns hugtök og heiti og enskumælandi þjóðir.

Þótt queer sé einnig oft notað sem regnhlífarhugtak (sjá pistil um queer) held ég að óhætt sé að fullyrða að regnhlífarhlutverk hinsegin sé mun almennara og samþykktara meðal Íslendinga en sambærileg notkun queer meðal enskumælandi fólks. Hinsegin hefur á mjög stuttum tíma orðið að hinu „pólitískt rétta“ orði sem fjölmiðlar og almenningur er í ríkum mæli farið að nota þegar vísa á til samkynhneigðra, tvíkynhneigðra, transfólks og intersex Screen Shot 2014-11-07 at 17.53.19fólks. Hinsegin hefur líka slegið í gegn sem slagorð og er notað óspart í alls kyns samhengi, bæði af hinsegin og ekki-hinsegin fólki, t.d. í auglýsingum (markaðssetning orðsins er í raun efni í heila grein út af fyrir sig). Queer er aftur á móti mun meira stuðandi orð og tiltölulega sjaldan notað í þessu samhengi af öðrum en hinsegin fólki – í það minnsta er það mín tilfinning eftir að hafa búið í enskumælandi landi í rúm fjögur ár. Hið „pólitískt rétta“ í ensku virðist aftur á móti vera að nota skammstafanir eins og LGBTI. Að þessu leyti eru hinsegin og queer því ólík hugtök.

Hinsegin = róttæk uppreisn gegn gagnkynhneigðum normum

Eins og komið var inn á í fyrri pistli eru margir á því að orðið queer missi róttækni sína þegar það er notað sem regnhlífarhugtak, því þótt því sé ætlað að rúma alla þá sem ekki falla að gagnkynhneigðum og sís samfélagsnormum er raunin oft alls ekki sú. Þessi hugsun hefur einnig náð til Íslands. Þegar stúdentafélagið breytti um nafn árið 2008 og varð að Q – félagi hinsegin stúdenta skrifaði formaður þess, Brynjar Smári Hermannsson, pistil þar sem hann sagði meðal annars:

„Stefnubreytingin frá STT yfir í hinsegin er stórt skref og felur í sér ákveðna pólitíska afstöðu gagnvart þeirri hagsmunabaráttu sem við erum hluti af. Hvatningin og hugmyndafræðileg undirstaða hennar hefur aðallega fengist í gegnum ANSO, samband hinsegin stúdentafélaga á Norðurlöndunum, og er í takt við þær breytingar sem flest systurfélaga okkar eru einnig að ganga í gegnum.  Hún felst í því að gömlu stimplarnir, samkynhneigðir, tvíkynhneigðir og trans, eru lagðir til hliðar á þessum vettvangi og í staðinn er einblínt á það sem sameinar okkur öll í einum málstað, þ.e. að eitthvað í fari okkar er í andstöðu við það sem samfélagið ætlast til, á skjön við hið gagnkynhneigða forræði, kerfi ótalmargra breyta þar sem aðeins þröng einkunn/afstaða þykir „venjuleg“ hverju sinni.“

Í þessum orðum felst yfirlýsing um að Q-félagið noti hinsegin ekki sem regnhlífarhugtak heldur í róttækri merkingu í anda queer-aktívisma sem hafði þegar þarna var komið sögu breiðst út frá Bandaríkjunum um hinn vestræna heim og jafnvel víðar. Í þessu samhengi er hinsegin sem sagt þýðing á queer og nátengt hinu akademíska hinsegin-hugtaki.Not Gay as in Happy but Queer as in Fuck You

Það er hins vegar alls ekki auðvelt að greina hvenær hinsegin þjónar slíku róttæku hlutverki og hvenær það er regnhlífarhugtak. Þegar hinsegin er í raun og veru notað til að vísa til transfólks, intersex fólks og pankynhneigðra er virkni þess til dæmis býsna róttæk – eða getur verið það að minnsta kosti. Regnhlífin og róttæknin renna því oft saman og líklega nota margir hugtakið með báðar þessar merkingar í huga, ýmist samtímis eða til skiptis. (Þetta er atriði sem gaman væri að ræða, til dæmis í athugasemdum hér fyrir neðan.)

Gagnrýnisraddir

Samhliða aukinni notkun hinsegin í umræðu um hinsegin fólk hefur hugtakið einnig verið gagnrýnt og komið hefur í ljós að ekki eru allir sáttir við það. Í febrúar 2014 birtist til dæmis aðsend grein á vefnum Bleikt.is þar sem Birna Guðmundsdóttir sagðist ekki geta „orða bundist lengur“ og tjáði óánægju sína með að í fréttum og meðal forsvarsmanna Samtakanna ’78 væri ítrekað talað um samkynhneigða sem hinsegin. „Það er akkúrat EKKERT HINSEGIN við okkur. Við erum alveg eins og aðrar fjölskyldur,“ sagði hún og vísaði þar með til konu sinnar og sonar. Í hennar augum var orðið hinsegin hlaðið neikvæðri merkingu, niðrandi og niðurlægjandi. Þessi pistill fékk þónokkrar undirtektir á samfélagsmiðlum, sér í lagi frá samkynhneigðu fólki sem sagðist einnig upplifa óþægindi og særindi þegar það væri kallað hinsegin eða „öðruvísi“.

Í kjölfarið skapaðist athyglisverð umræða um orðið hinsegin á netinu og víðar. Anna Pála Sverrisdóttir, sem þá var formaður Samtakanna ’78, svaraði pistli Birnu og útskýrði nauðsyn þess að hafa hugtak sem næði yfir fleiri hópa en bara samkynhneigða. Það mætti gjarnan vera eitthvað annað en orðið hinsegin en enn sem komið væri hefði ekkert betra orð fundist og skammstafanir hefðu ekki fest í sessi.

Jákvætt eða neikvætt?

Árið 2007 skrifaði Auður Halldórsdóttir grein fyrir vefritið Hugsandi.is og benti þar meðal annars réttilega á að „[g]allinn við hinsegin hugtakið þegar það er notað yfir hóp fólks er hversu óskýrt er um hverja er átt við í hvert skipti. Eru það samkynhneigðir, sam- og tvíkynhneigðir, sam- tvíkynhneigðir og transgender fólk, eða allt það fólk sem ekki hlýtir lögmálum gagnkynhneigðs forræðis.“ Við þetta má bæta að merking hinsegin er óskýr að því leyti að hún er stundum jákvæð og stundum neikvæð, því neikvæða merkingin (,hinsegin er öðruvísi og þar með óæskilegt´) er alls ekki horfin. Þessi margræðni hefur á síðustu árum skapað ákveðin vandamál og ágreining, sem meðal annars má sjá í ofangreindum pistli Birnu og svari Önnu Pálu.

Kjarninn í grein Birnu er að hinsegin sé niðrandi orð. Undir lok sinnar greinar spyr Anna Pála aftur á móti: „Er ekki bara allt í góðu að hrista aðeins upp í norminu? Þurfum við öll að vera eins og sýna fram á að við pössum inn í gagnkynhneigða forræðið? […] Er eitthvað niðrandi að vera ekki eins og meirihlutinn?“ Þarna rekast með öðrum orðum á annars vegar hin hefðbundna neikvæða merking orðsins hinsegin og hins vegar sú jákvæða merking sem lögð hefur verið í hugtakið í sjálfsvitundarpólitík hinsegin fólks síðan á 10. áratugnum.

Það er ekki hægt að koma í veg fyrir að einstaklingur upplifi óþægindi þegar hann er sagður vera hinsegin. Aftur á móti nota félög á borð við Samtökin ’78 hinsegin á jákvæðan og uppbyggjandi hátt og því er ekki réttmætt að saka þau um að tala niðrandi um samkynhneigða þegar þau segja að félagsmenn þeirra séu hinsegin. Gagnrýni á orðið hinsegin eins og sú sem birtist í pistli Birnu byggist því að hluta til á misskilningi (þegar henni er beint gegn Samtökunum, t.d.) og að hluta til á óánægju sem vaknar þegar einstaklingur er kallaður nafni sem vissulega getur haft neikvætt merkingargildi. Og á meðan hinsegin hefur þessa margræðu merkingu er erfitt að koma í veg fyrir svona ágreining.

Víðsýni – eða hvað?gay capitalism

Vandamálið sem Auður bendir á, varðandi það hve óljóst það er oft hvort hinsegin vísar til samkynhneigðra eingöngu eða breiðs hóps fólks sem ekki er gagnkynhneigt og sís, er jafnvel enn erfiðara viðfangs. Eins og áður hefur verið nefnt er hinsegin orðið að „pólitískt réttu“ hugtaki í umræðu um málefni samkynhneigðra, tví- og pankynhneigðra, transfólks og intersex fólks og mikil orka hefur farið í að sýna Íslendingum fram á réttmæti þess að tala um hinsegin en ekki samkynhneigð – fyrst og fremst af því að þannig er hægt að komast hjá því að skilja jaðarsetta minnihlutahópa útundan í umræðunni. Þessari „kennslu“ er þó langt frá því að vera lokið og enn eru mjög margir fastir í því að tala eingöngu um samkynhneigð og homma og lesbíur.

Að því sögðu má alls ekki líta svo á að stefnan sé að eyða orðinu samkynhneigð úr tungumálinu. Hommar og lesbíur eru minnihlutahópar sem þurfa á sínum hugtökum að halda og samkynhneigð sjálfsvitund er mörgum mikilvæg. Vandamálið skapast þegar einhver (einstaklingur, félag, stofnun, fjölmiðill eða hver sem er) notar orðið hinsegin en meinar í raun samkynhneigð. Þessi orðnotkun er alls ekki röng, því eins og fram hefur komið er ,samkynhneigður´ ein af orðabókarmerkingum orðsins hinsegin og var þangað til fyrir um áratug síðan sú merking sem flestir lögðu í orðið í þessu samhengi. Nú þegar hinsegin er orðið að mikilvægu regnhlífarhugtaki og lögð er áhersla á margbreytileika þess hóps sem rúmast þar undir er aftur á móti hætta á því að sá aðili sem segir „hinsegin fólk“ líti út fyrir að vera mun víðsýnni, eða það sem á ensku kallast „inclusive“, en hann er í raun og veru.

Að lokum: Nauðsyn þess að vera meðvituð um merkingu orða

Ef ég réði því hvernig fólk notaði og skildi íslenska tungu myndi ég gera tvennt: Í fyrsta lagi útrýma hinni neikvæðu merkingu orðsins hinsegin og láta alla upplifa margbreytileika lífsins og heimsins á jákvæðan hátt. Því meira hinsegin, því betra, er gott mottó, alveg þangað til hinsegin verður normið. (Hvað gerist þá veit ég ekki alveg). Í öðru lagi myndi ég útrýma notkun orðsins hinsegin í merkingunni ,samkynhneigð´, því ég tel að hún sé óheppileg og óæskileg. Á meðan sú merking er enn viðurkennd er of auðvelt fyrir fólk að grípa hinsegin-hugtakið á lofti, nota það ótt og títt og þykjast þannig stunda pólitíska rétthugsun án þess að nokkuð búi þar að baki.

Því miður, og þó sem betur fer, hef ég ekki slíkt vald og þessi merkingarbrigði hugtaksins hinsegin munu líklega ekki hverfa á næstunni. Ég hef litla trú á því að það sé áhrifaríkt að segja íslenskum málhöfum hvernig þeir eiga að tala eða hvaða orð þeir eiga að nota – allavega ekki án þess að útskýra hvað þeir græða á því. Ef ég vildi fá kunningja minn til að nota orðið hinsegin í staðinn fyrir samkynhneigð, til dæmis, myndi ég höfða til réttlætiskenndar hans og útskýra að með því að tala bara um samkynhneigða sé hann að skilja útundan fólk sem berst sömu baráttu um samfélagslega viðurkenningu og réttindi og samkynhneigðir. Þegar upp er staðið er það hann sem ákveður hvaða orð hann notar og það er líklegra að hann velji hinsegin ef hann áttar sig á því að þannig sýni hann að hann sé góð og réttsýn manneskja.

Þá erum við komin að kjarna málsins sem ég tel að sé meðvitund hvers og eins málhafa um áhrif þeirra orða sem hann, hún eða hán notar og um það vald sem felst í að velja ákveðin orð en ekki önnur. Eina raunhæfa leiðin til að draga úr misskilningi hvað varðar notkun orðsins hinsegin er líklega að hvetja íslenska málhafa til að vera meðvitaða um hvað þeir eiga í raun og veru við þegar þeir nota orðið. Að sama skapi er mikilvægt að fólk sem heyrir orðið reyni að átta sig á því hvað sú manneskja sem talaði meinti í raun.

Því bið ég þig, lesandi góður, að hugsa málið næst þegar þú talar um „hinsegin fólk“ eða „hinsegin málefni“ – og um leið lofa ég því sjálf að leitast við að gera slíkt hið sama. Ertu í raun og veru að hugsa um transfólk, tvíkynhneigða og intersex fólk, til dæmis, eða ertu fyrst og fremst að hugsa um homma og lesbíur? Ef hið síðarnefnda er rétt hvet ég þig að nota frekar orðin samkynhneigð, hommi eða lesbía, af því að þannig er hægt að draga úr ýmiss konar misskilningi. Þar að auki eru hommi og lesbía falleg og góð orð sem um að gera er að nota sem oftast – þar sem það á við. Síðast en ekki síst hvet ég þó ykkur öll – og mig sjálfa í leiðinni – til að leitast við að vera raunverulega víðsýn, lesa ykkur til og fagna hinsegin fjölbreytileika í öllum sínum regnbogans litum.

Já, og svo þarf að búa til íslenskt orð sem nær merkingu enska orðsins „inclusive“. Góðar stundir.

2 athugasemdir á “Hvað er hinsegin? Síðari hluti

Færðu inn athugasemd

Skráðu umbeðnar upplýsingar að neðan eða smelltu á smámynd til að skrá þig inn:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Breyta )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Breyta )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Breyta )

Tengist við %s